ระบบเผยแพร่ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ โดย : กรมธนารักษ์
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบฐานข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ราคามาตรฐาน ราคามาตรฐาน
ชดเชยค่างาน (ค่าK) ชดเชยค่างาน (ค่าK)
สูตรคำนวณค่า K สูตรคำนวณค่า K
ดัชนีราคาใช้คำนวณค่า K ดัชนีราคาใช้คำนวณค่า K
ดัชนีใช้คำนวณค่า K 2558 ดัชนีใช้คำนวณค่า K 2558
ดัชนีใช้คำนวณค่า K 2559 ดัชนีใช้คำนวณค่า K 2559
ดัชนีใช้คำนวณค่า K 2560 ดัชนีใช้คำนวณค่า K 2560