ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ

124,126 จรัญสนิทวงศ์(36) อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กทม.10700
โทรศัพท์ 0-2886-0800 โทรสาร 0-2886-0898

  • ประกวดราคา, สอบราคา ก่อสร้าง, ซื้อ, ขาย, เช่า, แลกเปลี่ยน ของหน่วยงานราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจ ครบทุกจังหวัด
  • หนังสือพิมพ์ เสนอข้อมูล ข่าวสาร ที่สดใหม่ทุกวัน พร้อมรายละเอียด และ กำหนดการติดต่อขอรับเอกสาร และ ยื่นเอกสาร
  • โทรศัพท์ (081)804-0877  คุณจรัล อินทะกัลยา ถ้ามีปัญหาในการอ่าน ข่าวประกวดราคา ด้วยคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์เคลื่อนที่
      สงวนลิขสิทธิ์การทำซ้ำ คัดลอกข้อมูลในสิ่งพิมพ์เพื่อหากำไร ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
  • อ่าน คู่มือระบบการลงทะเบียน (ผู้ค้ากับภาครัฐ) คลิ๊ก