ชดเชยค่างาน (ค่าK)
สูตรคำนวณค่า K
ดัชนีราคาใช้คำนวณค่า K
ดัชนีใช้คำนวณค่าK 60
ดัชนีใช้คำนวณค่าK 61
หลักเกณฑ์ขึ้นทะเบียน
คู่มือขึ้นทะเบียน,เลื่อนชั้น
ΩΩ0818040877JARAN