นสพ. ประกวดราคา รายวัน e-bidding e-market สอบราคา ครบทุกประกาศ
เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อัตราราคางานต่อหน่วย
11 กรกฎาคม 2563
14 กรกฎาคม 2563 15 กรกฎาคม 2563
16 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563 18 กรกฎาคม 2563
21 กรกฎาคม 2563
22 กรกฎาคม 2563 23 กรกฎาคม 2563
click !!! นสพ.ประกวดราคา ฉบับถัดไปถึงล่าสุด
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับ งานก่อสร้าง คลิ๊ก !!! รูปภาพ