นสพ. ประกวดราคา รายวัน e-bidding e-market สอบราคา ครบทุกประกาศ
เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อัตราราคางานต่อหน่วย
27 ธันวาคม 2562
28 ธันวาคม 2562 3 มกราคม 2563
4 มกราคม 2563
7 มกราคม 2563 8 มกราคม 2563
9 มกราคม 2563
10 มกราคม 2563 11 มกราคม 2563
click !!! นสพ.ประกวดราคา ฉบับถัดไปถึงล่าสุด
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับ งานก่อสร้าง คลิ๊ก !!! รูปภาพ