นสพ. ประกวดราคา รายวัน e-bidding e-market สอบราคา ครบทุกประกาศ
เอกสารงบประมาณ 2562
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อัตราราคางานต่อหน่วย
27 มีนาคม 2562
28 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562
30 มีนาคม 2562
2 เมษายน 2562 3 เมษายน 2562
4 เมษายน 2562
5 เมษายน 2562 6 เมษายน 2562
click !!! นสพ.ประกวดราคา ฉบับถัดไปถึงล่าสุด
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับ งานก่อสร้าง คลิ๊ก !!! รูปภาพ