นสพ. ประกวดราคา รายวัน e-bidding e-market สอบราคา ครบทุกประกาศ
เอกสารงบประมาณ 2562
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อัตราราคางานต่อหน่วย
14 พฤศจิกายน 2561
15 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561
17 พฤศจิกายน 2561
20 พฤศจิกายน 2561 21 พฤศจิกายน 2561
22 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561 24 พฤศจิกายน 2561
click !!! นสพ.ประกวดราคา ฉบับถัดไปถึงล่าสุด
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับ งานก่อสร้าง คลิ๊ก !!! รูปภาพ