นสพ. ประกวดราคา รายวัน e-bidding e-market สอบราคา ครบทุกประกาศ
เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อัตราราคางานต่อหน่วย
27 สิงหาคม 2563
28 สิงหาคม 2563 29 สิงหาคม 2563
1 กันยายน 2563
2 กันยายน 2563 3 กันยายน 2563
4 กันยายน 2563
9 กันยายน 2563 10 กันยายน 2563
click !!! นสพ.ประกวดราคา ฉบับถัดไปถึงล่าสุด
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับ งานก่อสร้าง คลิ๊ก !!! รูปภาพ