นสพ. ประกวดราคา รายวัน e-bidding e-market สอบราคา ครบทุกประกาศ
เอกสารงบประมาณ 2562
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อัตราราคางานต่อหน่วย
25 กันยายน 2562
26 กันยายน 2562 27 กันยายน 2562
28 กันยายน 2562
1 ตุลาคม 2562 2 ตุลาคม 2562
3 ตุลาคม 2562
4 ตุลาคม 2562 5 ตุลาคม 2562
click !!! นสพ.ประกวดราคา ฉบับถัดไปถึงล่าสุด
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับ งานก่อสร้าง คลิ๊ก !!! รูปภาพ