นสพ. ประกวดราคา รายวัน e-bidding e-market สอบราคา ครบทุกประกาศ
เอกสารงบประมาณ 2562
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อัตราราคางานต่อหน่วย
17 พฤษภาคม 2562
18 พฤษภาคม 2562 22 พฤษภาคม 2562
23 พฤษภาคม 2562
24 พฤษภาคม 2562 25 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม 2562 30 พฤษภาคม 2562
click !!! นสพ.ประกวดราคา ฉบับถัดไปถึงล่าสุด
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับ งานก่อสร้าง คลิ๊ก !!! รูปภาพ