นสพ. ประกวดราคา รายวัน e-bidding e-market สอบราคา ครบทุกประกาศ
เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อัตราราคางานต่อหน่วย
13 มิถุนายน 2563
16 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
18 มิถุนายน 2563
19 มิถุนายน 2563 20 มิถุนายน 2563
23 มิถุนายน 2563
24 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563
click !!! นสพ.ประกวดราคา ฉบับถัดไปถึงล่าสุด
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับ งานก่อสร้าง คลิ๊ก !!! รูปภาพ