นสพ. ประกวดราคา รายวัน e-bidding e-market สอบราคา ครบทุกประกาศ
เอกสารงบประมาณ 2562
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อัตราราคางานต่อหน่วย
13 พฤศจิกายน 2562
14 พฤศจิกายน 2562 15 พฤศจิกายน 2562
16 พฤศจิกายน 2562
19 พฤศจิกายน 2562 20 พฤศจิกายน 2562
21 พฤศจิกายน 2562
22 พฤศจิกายน 2562 23 พฤศจิกายน 2562
click !!! นสพ.ประกวดราคา ฉบับถัดไปถึงล่าสุด
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับ งานก่อสร้าง คลิ๊ก !!! รูปภาพ