นสพ. ประกวดราคา รายวัน e-bidding e-market สอบราคา ครบทุกประกาศ
เอกสารงบประมาณ 2562
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อัตราราคางานต่อหน่วย
18 เมษายน 2562
19 เมษายน 2562 20 เมษายน 2562
23 เมษายน 2562
24 เมษายน 2562 25 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
27 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562
click !!! นสพ.ประกวดราคา ฉบับถัดไปถึงล่าสุด
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับ งานก่อสร้าง คลิ๊ก !!! รูปภาพ