นสพ. ประกวดราคา รายวัน e-bidding e-market สอบราคา ครบทุกประกาศ
เอกสารงบประมาณ 2562
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อัตราราคางานต่อหน่วย
26 กุมภาพันธ์ 2562
27 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
1 มีนาคม 2562
2 มีนาคม 2562 5 มีนาคม 2562
6 มีนาคม 2562
7 มีนาคม 2562 8 มีนาคม 2562
click !!! นสพ.ประกวดราคา ฉบับถัดไปถึงล่าสุด
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับ งานก่อสร้าง คลิ๊ก !!! รูปภาพ