นสพ. ประกวดราคา รายวัน e-bidding e-market สอบราคา ครบทุกประกาศ
เอกสารงบประมาณ 2562
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อัตราราคางานต่อหน่วย
20 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561 22 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561
26 ธันวาคม 2561 27 ธันวาคม 2561
28 ธันวาคม 2561
29 ธันวาคม 2561 3 มกราคม 2562
click !!! นสพ.ประกวดราคา ฉบับถัดไปถึงล่าสุด
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับ งานก่อสร้าง คลิ๊ก !!! รูปภาพ