นสพ. ประกวดราคา รายวัน e-bidding e-market สอบราคา เช่า ขาย ครบทุกประกาศ
ติดต่อ 081-804-0877 จรัล อินทะกัลยา บรรณาธิการ/ผู้พิมพ์โฆษณา
เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อัตราราคางานต่อหน่วย
4 กุมภาพันธ์ 2564
5 กุมภาพันธ์ 2564 6 กุมภาพันธ์ 2564
9 กุมภาพันธ์ 2564
10 กุมภาพันธ์ 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
12 กุมภาพันธ์ 2564
16 กุมภาพันธ์ 2564 17 กุมภาพันธ์ 2564
click !!! นสพ.ประกวดราคา ฉบับตีพิมพ์ ถัดไปถึงล่าสุด
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับ งานก่อสร้าง คลิ๊ก !!! รูปภาพ