นสพ. ประกวดราคา รายวัน e-bidding e-market สอบราคา ครบทุกประกาศ
เอกสารงบประมาณ 2562
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อัตราราคางานต่อหน่วย
22 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562
28 มิถุนายน 2562 29 มิถุนายน 2562
2 กรกฎาคม 2562
3 กรกฎาคม 2562 4 กรกฎาคม 2562
click !!! นสพ.ประกวดราคา ฉบับถัดไปถึงล่าสุด
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับ งานก่อสร้าง คลิ๊ก !!! รูปภาพ