นสพ. ประกวดราคา รายวัน e-bidding e-market สอบราคา ครบทุกประกาศ
เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อัตราราคางานต่อหน่วย
8 พฤษภาคม 2563
9 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563
14 พฤษภาคม 2563
15 พฤษภาคม 2563 16 พฤษภาคม 2563
19 พฤษภาคม 2563
20 พฤษภาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563
click !!! นสพ.ประกวดราคา ฉบับถัดไปถึงล่าสุด
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับ งานก่อสร้าง คลิ๊ก !!! รูปภาพ