นสพ. ประกวดราคา รายวัน e-bidding e-market สอบราคา เช่า ขาย ครบทุกประกาศ
ติดต่อ 081-804-0877 จรัล อินทะกัลยา บรรณาธิการ/ผู้พิมพ์โฆษณา
เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อัตราราคางานต่อหน่วย
7 พฤศจิกายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563 11 พฤศจิกายน 2563
12 พฤศจิกายน 2563
13 พฤศจิกายน 2563 14 พฤศจิกายน 2563
17 พฤศจิกายน 2563
18 พฤศจิกายน 2563 19 พฤศจิกายน 2563
click !!! นสพ.ประกวดราคา ฉบับถัดไปถึงล่าสุด
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับ งานก่อสร้าง คลิ๊ก !!! รูปภาพ