นสพ. ประกวดราคา รายวัน e-bidding e-market สอบราคา เช่า ขาย ครบทุกประกาศ
ติดต่อ 081-804-0877 จรัล อินทะกัลยา บรรณาธิการ/ผู้พิมพ์โฆษณา
เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อัตราราคางานต่อหน่วย
2 ตุลาคม 2563
3 ตุลาคม 2563 6 ตุลาคม 2563
7 ตุลาคม 2563
8 ตุลาคม 2563 9 ตุลาคม 2563
10 ตุลาคม 2563
13 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
click !!! นสพ.ประกวดราคา ฉบับถัดไปถึงล่าสุด
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับ งานก่อสร้าง คลิ๊ก !!! รูปภาพ