นสพ. ประกวดราคา รายวัน e-bidding e-market สอบราคา ครบทุกประกาศ
เอกสารงบประมาณ 2562
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อัตราราคางานต่อหน่วย
25 กรกฎาคม 2562
26 กรกฎาคม 2562 27 กรกฎาคม 2562
31 กรกฎาคม 2562
1 สิงหาคม 2562 2 สิงหาคม 2562
3 สิงหาคม 2562
6 สิงหาคม 2562 7 สิงหาคม 2562
click !!! นสพ.ประกวดราคา ฉบับถัดไปถึงล่าสุด
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับ งานก่อสร้าง คลิ๊ก !!! รูปภาพ