นสพ. ประกวดราคา รายวัน e-bidding e-market สอบราคา ครบทุกประกาศ
เอกสารงบประมาณ 2562
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อัตราราคางานต่อหน่วย
26 ตุลาคม 2562
29 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562
31 ตุลาคม 2562
1 พฤศจิกายน 2562 2 พฤศจิกายน 2562
5 พฤศจิกายน 2562
6 พฤศจิกายน 2562 7 พฤศจิกายน 2562
click !!! นสพ.ประกวดราคา ฉบับถัดไปถึงล่าสุด
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับ งานก่อสร้าง คลิ๊ก !!! รูปภาพ