นสพ. ประกวดราคา รายวัน e-bidding e-market สอบราคา ครบทุกประกาศ
เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อัตราราคางานต่อหน่วย
5 มีนาคม 2563
6 มีนาคม 2563 7 มีนาคม 2563
10 มีนาคม 2563
11 มีนาคม 2563 12 มีนาคม 2563
13 มีนาคม 2563
14 มีนาคม 2563 17 มีนาคม 2563
click !!! นสพ.ประกวดราคา ฉบับถัดไปถึงล่าสุด
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับ งานก่อสร้าง คลิ๊ก !!! รูปภาพ