นสพ. ประกวดราคา รายวัน e-bidding e-market สอบราคา เช่า ขาย ครบทุกประกาศ
ติดต่อ 081-804-0877 จรัล อินทะกัลยา บรรณาธิการ/ผู้พิมพ์โฆษณา
เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อัตราราคางานต่อหน่วย
22 ธันวาคม 2563
23 ธันวาคม 2563 24 ธันวาคม 2563
25 ธันวาคม 2563
26 ธันวาคม 2563 29 ธันวาคม 2563
30 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564
click !!! นสพ.ประกวดราคา ฉบับถัดไปถึงล่าสุด
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับ งานก่อสร้าง คลิ๊ก !!! รูปภาพ