นสพ. ประกวดราคา รายวัน e-bidding e-market สอบราคา ครบทุกประกาศ
เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อัตราราคางานต่อหน่วย
25 มกราคม 2563
28 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563
30 มกราคม 2563
31 มกราคม 2563 1 กุมภาพันธ์ 2563
4 กุมภาพันธ์ 2563
5 กุมภาพันธ์ 2563 6 กุมภาพันธ์ 2563
click !!! นสพ.ประกวดราคา ฉบับถัดไปถึงล่าสุด
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับ งานก่อสร้าง คลิ๊ก !!! รูปภาพ