นสพ. ประกวดราคา รายวัน e-bidding e-market สอบราคา ครบทุกประกาศ
เอกสารงบประมาณ 2562
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อัตราราคางานต่อหน่วย
22 มกราคม 2562
23 มกราคม 2562 24 มกราคม 2562
25 มกราคม 2562
26 มกราคม 2562 29 มกราคม 2562
30 มกราคม 2562
31 มกราคม 2562 1 กุมภาพันธ์ 2562
click !!! นสพ.ประกวดราคา ฉบับถัดไปถึงล่าสุด
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับ งานก่อสร้าง คลิ๊ก !!! รูปภาพ